Home / 2020 / October

Monthly Archives: October 2020

Chúng ta sẽ cần làm gì để xử lý thi thể của một người đã qua đời trong một nhiệm vụ không gian? Có phải là một ý tưởng hay để thả cơ thể ra ngoài không gian? Quá trình xử lý xác sẽ nảy sinh những khó khăn gì? …

Đọc tiếp »