Home / Lòng người vô hạn!

Lòng người vô hạn!

Xin chào, Tôi là Trang Nguyễn – Thiên nhiên kỳ thú blog. Các bài viết trên blog này tôi lượn nhặt theo các nguồn trên internet nhưng tôi không phải là nhà khoa học, chỉ là do yêu thích khoa học yêu thích thiên nhiên muốn lưu trữ lại thành một kho để dễ đọc, dễ tra cứu. Bố cục của nội dung tôi cũng cố tình sắp sếp theo nguyên tắc từ rộng lớn đến nhỏ bé, như các bạn thấy không đó đều là những điều kỳ thú của tạo hóa, từ Vũ tru bao la đến Biển rộng mênh mông rồi đến các sinh vật nhỏ bé cũng chứa đựng những điều kỳ thú và cuối cùng là lòng người hẹp hòi nhỏ bé cũng chứa những điều vô hạn. Thông điệp của tôi là ngay cả lòng người hẹp hòi nhỏ bé đến vậy mà mỗi chúng ta cũng đếch hiểu, “lòng người sâu thẳm vô hạn” vậy thì bạn phải lo lắng gì, bận tâm làm gì, hãy cứ sống an nhiên tự tại theo cách của bạn. Đi đo lòng người làm chi cho mệt. :))

Trong việc lấy bài viết sẽ không tránh khỏi các nội dung chứa bản quyền. Nếu có nội dung nào đó vi phạm học chưa nội dung bản quyền xin bạn hãy gửi mail cho tôi, tôi sẽ xóa nó. Xin chân thành cảm bạn đã ghé thăm, Email: [email protected]