Home / Vũ trụ bao la / Phát hiện "hành tinh giả" có kích thước bằng Trái đất

Phát hiện "hành tinh giả" có kích thước bằng Trái đất

Các nhà thiên văn học mới phát hiện ra một "hành tinh giả mạo" (Rogue Planet) trong không gian giữa các vì sao, có kích thước tương đương với Trái đất và sao Hỏa.

Các nhà khoa học đã mô tả phát hiện của họ trong một bài báo trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal Letters.

Vài năm trước, các nhà khoa học đã đưa ra bằng chứng về sự tồn tại của một số lượng lớn các hành tinh lang thang , trôi nổi trong không gian giữa các vì sao, không liên quan đến bất kỳ ngôi sao nào.